Партия № 6

Chess Deluxe - Antarin

1. d4 e5 2. de5 Nc6 3. Nf3 Qe7 4. Qd5 f6 5. ef6 Nf6 6. Qb3 d5 7. c3 Bd7 8. Bg5 O-O-O

9. e3 Qf7 10. Bd3 Bd6 11. Nbd2 h6 12. Bf6 Na5 13. Qc2 Qf6 14. O-O g5 15. b4 Nc6

16. c4 g4 17. cd5 gf3 18. dc6 Bh2 19. Kh2 Qh4 20. Kg1 fg2 21. cd7 Rd7 22. f4 gf1Q

23. Nf1 Rg8 24. Bg6 Rdg7 25. f5 Qf6 26. Rd1 Rg6 27. fg6 Rg6 28. Qg6 Qg6 29. Kf2 Qf6

30. Ke2 Qb2 31. Rd2 Qb4 0-1