Партия № 3

      Antarin - Hiarcs Chess

1. e4 c5 2. d4 cd4 3. c3 dc3 4. Nc3 Nc6 5. f4 e6 6. Nf3 Nh6 7. a3 Be7 8. Bd3 d6 9. h4 O-O
10. Ng5 f6 11. e5 fg5 12. hg5 Nf5 13. Qh5 de5 14. Qh7 Kf7 15. Qh5 g6 16. Qh7 Ke8
17. Qg6 Kd7 18. Bf5 ef5 19. Be3 Kc7 20. Rd1 Bd7 21. fe5 Qe8 22. Nb5 Kc8 23. Nd6 Bd6
24. Qd6 Qe7 25. Qe7 Ne7 26. Rh7 Re8 27. Bc5 Ba4 28. Be7 Bd1 29. Kd1 Kd7 30. Bf6 Ke6
31. g6 a5 32. Ke2 Rac8 33. Kd2 b6 34. Ke3 Rc2 35. g7 a4 36. Rh8 Rcc8 37. Kf4  Rg8
38. Kg5 Rge8 39. Kg6 b5 40. Kh7 Kf7 41. Bg5 Ra8 42. Re8 Re8 43. e6 Ke6 44. g8Q Rg8
45. Kg8 Kd5 46. Kf7 Ke5 47. g3 f4 48. gf4 Kf5 49. Ke7 Ke4 50. Ke6 Kf3 51. f5   1-0