Партия № 4 ( партия исправлена )

Chess Deluxe - Antarin

1. e4 e6 2. d4 b6 3. Nc3 Bb7 4. Nf3 f6 5. a3 c5 6. d5 Qe7 7. Bc4 e5 8. O-O a6

9. Rb1 g5 10. Be3 d6 11. b4 cb4 12. Rb4 b5 13. Be2 h5 14. Nd2 g4 15. a4 Bh6

16. ab5 Be3 19. Qe1 f5 20. ef5 Rf5 21. Rf5 Nf5 22. Bd3 Ng7 23. ba6 Na6

24. Rb6 Rd8 25. Ne5 Qe5 26. Rb7 Nc5 27. Rc7 Rf8 28. Bc4 Nf5 29. e4 Qd4

30. Kh1 Ne3 31. Bc2 Ne4 32. Ne4 Qe4 33. Qg1 Nc2 34. Bf3 Qf5 35. Be2 Ra8

36. Bd1 Ra1 37. Rc3 Nb4 38. Re3 Nd3 39. Re2 Qd5 40. Rd2 Kg7 41. Qf1 Nf2

42. Qf2 Rd1 43. Rd1 Qd1 44. Qg1 Qg1 45. Kg1 Kf6 46. Kf2 Ke5 47. Ke3 d5

48. g3 d4 1-0